08 — 01 — 2019
Βιωματικό εργαστήριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον
Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med | www.gwpmed.org) βιωματικό εργαστήριο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό...
11 — 07 — 2018
Σεμινάριο κατάρτισης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον
Στις 6 και 7 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον – Πρακτικές, Τεχνολογίες και Τάσεις». Το διήμερο σεμινάριο...
10 — 07 — 2018
Advancing Urban Water Management in Alexandroupolis
The rapid population growth in cities, coupled with a changing climate pose great challenges for both people and nature. An integrated water management approach is required to achieve resilience while creating a livable urban...