ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η τάση αύξησης του αστικού πληθυσμού σε συνδυασμό με τα ευάλωτα παραθαλάσσια οικοσυστήματα και τις πιέσεις που δέχονται τα υπόγεια ύδατα, απειλούν την υδατική ασφάλεια στις παραθαλάσσιες πόλεις. Δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής, οι υπάρχουσες υποδομές υδροδότησης ίσως να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του μέλλοντος. Η προετοιμασία και η προσαρμογή των πόλεων είναι πλέον επιτακτικές ανάγκες.

Η βελτιστοποίηση υφιστάμενων υποδομών μεγάλης κλίμακας για τη διαχείριση υδατικών πόρων είναι μια πρακτική που συνδράμει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τεχνικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν για να αυξήσουν τις τοπικές δυνατότητες υδροδότησης και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των υφιστάμενων συστημάτων, με σχετικά μικρές παρεμβάσεις. Η παρουσίαση τέτοιων λύσεων είναι απαραίτητη, ώστε να επαναλαμβάνονται σε άλλες περιοχές και να βελτιώνουν την υδατική ασφάλεια και την βιωσιμότητα.

Reservoir new
Mini cubes

Η Αλεξανδρούπολη είναι μια παραθαλάσσια πόλη, με έναν υδροταμιευτήρα (φράγμα) που υπερχειλίζει ενώ τα υπόγεια νερά κοντά στην ακτογραμμή υφαλμυρίζονται σταδιακά. Η εφαρμογή μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας που θα αυξήσει την αποθηκευτική ικανότητα του ταμιευτήρα, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που προωθούν αειφόρες πρακτικές και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, θα ευεργετήσουν τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και των γύρω περιοχών.

Reservoir new
Η Αλεξανδρούπολη είναι μια παραθαλάσσια πόλη, με έναν υδροταμιευτήρα (φράγμα) που υπερχειλίζει ενώ τα υπόγεια νερά κοντά στην ακτογραμμή υφαλμυρίζονται σταδιακά. Η εφαρμογή μιας πρωτοποριακής τεχνολογίας που θα αυξήσει την αποθηκευτική ικανότητα του ταμιευτήρα, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που προωθούν αειφόρες πρακτικές και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, θα ευεργετήσουν τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και των γύρω περιοχών.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η τάση αύξησης του αστικού πληθυσμού σε συνδυασμό με τα ευάλωτα παραθαλάσσια οικοσυστήματα και τις πιέσεις που δέχονται τα υπόγεια ύδατα, απειλούν την υδατική ασφάλεια στις παραθαλάσσιες πόλεις. Δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής, οι υπάρχουσες υποδομές υδροδότησης ίσως να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του μέλλοντος. Η προετοιμασία και η προσαρμογή των πόλεων είναι πλέον επιτακτικές ανάγκες.

Η βελτιστοποίηση υφιστάμενων υποδομών μεγάλης κλίμακας για τη διαχείριση υδατικών πόρων είναι μια πρακτική που συνδράμει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τεχνικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν για να αυξήσουν τις τοπικές δυνατότητες υδροδότησης και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των υφιστάμενων συστημάτων, με σχετικά μικρές παρεμβάσεις. Η παρουσίαση τέτοιων λύσεων είναι απαραίτητη, ώστε να επαναλαμβάνονται σε άλλες περιοχές και να βελτιώνουν την υδατική ασφάλεια και την βιωσιμότητα.

Mini cubes
SCROLL DOWN
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Id

Το Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) στοχεύει σε μια υδατικά-ασφαλή Μεσόγειο, εφαρμόζοντας πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων πόρων (IWRM). Φέρνει μαζί περισσότερα από 100 ενδιαφερόμενα μέρη από διαφορετικούς κλάδους, και συμπεριλαμβάνει 10 περιφερειακά δίκτυα κοινωνικών εταίρων. Ιδρύθηκε το 2002 και είναι μία από τις 13 Περιφέρειες του διακυβερνητικού οργανισμού Global Water Partnership (GWP).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.gwpmed.org, www.facebook.com/GWPMed. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την GWP-Med στο secretariat@gwpmed.org

Logo2

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης  (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ιδρύθηκε το 1981 και είναι υπεύθυνη για τις δημοτικές ενότητες Αλεξανδρούπολης, Τραιανούπολής και Φερών. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης. Επίσης αναλαμβάνει πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, καθώς και την επεξεργασία λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους και την επεξεργασία και αξιοποίηση ιλύος. Τα έργα της ΔΕΥΑΑ εκτελούνται όλα υπό την επίβλεψη της Τεχνικής της Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Logo1

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με πρωτεύουσα την ομώνυμη πόλη, περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τραϊανούπολης και καλύπτει μια περιοχή περίπου 1.217 τ.χλμ. και η πρωτεύουσά του είναι η πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης είναι επίσης η πρωτεύουσα του Νομού Έβρου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και είναι σημαντικό λιμάνι και εμπορικό κέντρο της Βορειοανατολικής Ελλάδας. Βρίσκεται περίπου 14,5χλμ δυτικά από το δέλτα του ποταμού Έβρου και 40 χλμ από τα σύνορα με την Τουρκία.

Logo3

Το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) είναι το παγκόσμιο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της The Coca-Cola Company. Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 820 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για την υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Coca-Cola Foundation, επισκεφθείτε τη σελίδα του ιδρύματος εδώ

Kouvas nero