11 — 07 — 2018
Σεμινάριο κατάρτισης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον

Στις 6 και 7 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον – Πρακτικές, Τεχνολογίες και Τάσεις». Το διήμερο σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Το Νερό στην Πόλη | Water for the City» που υλοποιείται από το GWP-Med σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η τεχνική κατάρτιση των παρευρισκόμενων σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού. Η προσέγγιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε αστικό περιβάλλον υποδεικνύει λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτική χρήση του νερού, να αξιοποιήσουν τους εναλλακτικούς υδατικούς  πόρους, όπως το βρόχινο, το γκρίζο ή το ανακυκλωμένο νερό για δευτερεύουσες χρήσεις, αλλά και να βοηθήσουν  στη δημιουργία ενός πιο πράσινου, ποιοτικά καλύτερου τρόπου ζωής στις πόλεις. 

Το σεμινάριο διεξήχθη μέσω εισηγήσεων στελεχών της ΔΕΥΑΑ, του GWP-Med και του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ δόθηκε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ φορέων μέσα από βιωματικά  εργαστήρια με χρήση εντός καινοτόμου εργαλείου ανάπτυξης στρατηγικής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε αστικό περιβάλλον, που αναπτύχθηκε από το GWP-Med ειδικά για την  Αλεξανδρούπολη. Η προσέγγιση του σοβαρού παιχνιδιού (serious game) για την «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση Υδατικών Πόρων  στο Αστικό Περιβάλλον» εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνεργασίας για την δημιουργία πράσινων και μπλε υποδομών και τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής στις σύγχρονες πόλεις, υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

 

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου

 

Δείτε την Πρόσκληση και τις Παρουσιάσεις του Σεμιναρίου:

Cover image  news   album Image3 Img 3814 Image 3