08 — 11 — 2019
Βιωματικά εργαστήρια για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον στην Αλεξανδρούπολη

Την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 διοργανώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη βιωματικά εργαστήρια για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον. Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) και το Διεθνή Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) στο πλαίσιο του Προγράμματος Το Νερό στην Πόλη που υλοποιείται από το GWP-Med σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη ΔΕΥΑΑ, με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (Ατλάντα, ΗΠΑ).

Στο εργαστήριο δόθηκε έμφαση στην ενσωμάτωση υποδομών που αξιοποιούν το βρόχινο και το πλημμυρικό νερό αυξάνοντας το πράσινο στην πόλη (green-blue infrastructure), στην αξιοποίηση του γκρίζου νερού και σε καλές πρακτικές για την αποφυγή της σπατάλης νερού, καθώς και στον προληπτικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των πόλεων ως προς τους υδατικούς πόρους. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν γνώσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στον αστικό ιστό και εξοικειώθηκαν με σύγχρονες τεχνολογίες, πρακτικές και λύσεις. 

Dsc 0239