08 — 01 — 2019
Βιωματικό εργαστήριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον
11 — 07 — 2018
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον Πρακτικές, Τεχνολογίες και Τάσεις"