11 — 12 — 2019
Εγκαίνια Έργων στο Φράγμα Αισύμης-Διποτάμου
08 — 11 — 2019
Βιωματικά εργαστήρια για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον στην Αλεξανδρούπολη
08 — 01 — 2019
Βιωματικό εργαστήριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον
11 — 07 — 2018
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον Πρακτικές, Τεχνολογίες και Τάσεις"