1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Αύξηση χωρητικότητας ταμιευτήρα και διάθεση επιπλέον περίπου 1,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού (14%) το χρόνο για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης
  • Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας υποδομής με καινοτόμο και αξιόπιστη τεχνολογία θυροφραγμάτων
  • Βελτιστοποίηση δικτύων ύδρευσης σε απομακρυσμένους οικισμούς για την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού και για την αντιμετώπιση διαρροών
1 technical aspects