4 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ &
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδας, πληροφοριακό υλικό, βίντεο κινουμένων σχεδίων, προωθητικό υλικό
  • Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθή διαχείριση του νερού, τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Cellphone1