2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Ανάπτυξη διαδικτυακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές της περιοχής ( www.water-polis.gr )
  • Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
  • Συνεργασία με σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2 educational activities